Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

27/08/2018

Lãnh đạo Tổng công ty làm việc với một số đơn vị thành viên về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nhiệm kỳ 2015-2020 (Nghị quyết số 72-NQ/ĐU), trên cơ sở các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018 của toàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) đã được thống nhất tại Hội nghị sơ kết 06 tháng và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 của Tổng công ty, lãnh đạo Tổng công ty HUD đã xây dựng chương trình làm việc với cán bộ chủ chốt một số công ty thành viên về việc triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

img_2775

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công ty HUD2.

Triển khai thực hiện chương trình làm việc, trong các ngày 25/7/2018 và 27/7/2018, lãnh đạo Tổng công ty do đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty HUD chủ trì, với sự tham dự của Đồng chí Đỗ Hoài Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc theo phân công và Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Ban chức năng Tổng công ty có liên quan đã làm việc với Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 và Công ty CP Phát triển nhà ở xã hội HUD.VN.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và các mục tiêu, nhiệm vụ cùng giải pháp 06 tháng cuối năm. Nhiều ý kiến nhận xét, thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc cùng những đề xuất, góp ý thiết thực giúp các đơn vị hoàn thành KH năm 2018 đã được nêu tại cuộc họp.

img_3307

Lãnh đạo Tổng công ty HUD tại buổi làm việc với Công ty HUD.VN.

Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị khi triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 trong bối cảnh cạnh tranh trong thị trường bất động sản ngày càng khốc liệt, các cơ chế quản lý đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước ngày càng chặt chẽ, trong khi các đơn vị không có các dự án chuyển tiếp để thực hiện, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty khẳng định, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, thì một số yếu tố mang tính chủ quan trong nội tại các đơn vị là những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả triển khai KHSXKD năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, sau khi định hướng một số giải pháp tổng thể chung đối với các đơn vị trong hoạt động SXKD theo đặc thù của từng đơn vị, Chủ tịch HĐTV yêu cầu cán bộ đảng viên, lãnh đạo chủ chốt Công ty HUD2 và HUD.VN, phát huy trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý, nhất là vai trò của những người đứng đầu các đơn vị, đoàn kết, nhất trí, thống nhất cao trong ý chí và hành động, chủ động có giải pháp thúc đẩy SXKD và đầu tư phát triển, hoàn thành tối đa các chỉ tiêu KHSXKD năm 2018 đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển các dự án mới, chuẩn bị các điều kiện tiền đề cho KH năm 2019 và các năm tiếp theo. Chủ tịch HĐTV cũng yêu cầu các Ban chức năng Tổng công ty, khẩn trương xem xét các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, tham mưu với HĐTV, Ban Tổng Giám đốc giải quyết theo đúng quy định, tạo điều kiện giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của toàn Tổng công ty.

Tin chuyên ngành Related