Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

29/08/2016

Tổng công ty tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 15/07/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cac-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-cuoi-nam-2016-3

Dự Hội nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Hoàng Giang – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối; Bộ Xây dựng có đồng chí Hà Mạnh Hoạt – Vụ Phó Vụ tổ chức cán bộ. Tổng công ty HUD có các đồng chí: Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Kiểm soát viên; Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng các Ban của Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư Đoàn TN; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty; Giám đốc các Ban quản lý dự án, Chi nhánh Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng; người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty liên doanh, liên kết.

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cac-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-cuoi-nam-2016-1

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Trưởng ban KHTH trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe báo cáo của các đồng chí Trưởng Ban kế hoạch – tổng hợp về kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm. Nghe báo cáo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty về kết quả 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của HĐTV, Ban Tổng giám đốc cùng quyết tâm toàn thể CBCNV, trong 6 tháng đầu năm Tổng công ty HUD cơ bản đạt mục tiêu đã đề ra. Các mặt công tác khác đạt được nhiều kết quả, tạo tiền đề cho việc thực hiện cả năm. Công tác tăng cường tiết kiệm chi phí SXKD, tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm đã mang lại hiệu quả bước đầu. Tổng công ty biểu dương một số đơn vị thành viên đã tập trung mọi nguồn lực, chủ động, trách nhiệm xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2016 và hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 với giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu cao như Công ty HUD2, HUD8, HUD.VN, HUD Nha Trang, Xi măng Sông Thao…

Một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016:

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy hoạt động SXKD, thu hồi vốn, hoàn thành KH 6 tháng cuối năm; Hoàn thành, trình Bộ Xây dựng phê duyệt KH 05 năm Tổng công ty giai đoạn 2016-2020; rà soát, đánh giá lại các dự án trong danh mục Tổng công ty nghiên cứu trước đây để tiếp tục triển khai các dự án có tính khả thi, Công ty mẹ, các đơn vị thành viên cần tập trung tìm kiếm, phát triển các dự án mới, phù hợp với quy mô, nguồn lực và địa bàn của đơn vị mình, cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm có thị trường, có nhu cầu cao về nhà ở và bất động sản nhằm thực hiện thắng lợi KH 05 năm được phê duyệt; chủ động nghiên cứu, đề xuất tham gia các dự án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác; Tiếp tục tập trung triển khai công tác cổ phần hoá Công ty mẹ Tổng công ty và Công ty HUDS, hoàn thành phương án cổ phần hóa để báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý III/2016, phấn đấu hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ trong năm 2016. Hoàn thành công tác chuyển giao quyền và nghĩa vụ đại diện vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Sông Thao về VICEM; hoàn thành phương án đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2016-2020, trình BXD phê duyệt, trong đó lực chọn, đề xuất thời điểm thích hợp để tiếp tục thoái vốn của TCT tại các đơn vị: Công ty CP Đầu tư PT hạ tầng Phú Quốc, Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt, Công ty CP Sài Gòn – Rạch Giá và thoái vốn sở hữu chéo tại các đơn vị thành viên; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức nhân sự, điều động, luân chuyển, bổ sung các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm vào các cương vị lãnh đạo chủ chốt tại đơn vị cơ sở có giá trị sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng công ty; Tiếp tục khắc phục các tồn tại về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, kinh doanh,… trong quá trình triển khai các dự án, hoàn thành các nghĩa vụ của Tổng công ty với Nhà nước theo các nội dung đã được các cơ quan có thẩm quyền nêu ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Tổng công ty; đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành thuộc Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cac-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-cuoi-nam-2016-2

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo công tác Đảng tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm Công tác xây dựng Đảng được nâng cao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ và quy chế làm việc.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với quyết tâm cao; từng tổ chức, từng cá nhân đã xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn theo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm hoàn thành kế hoạch được giao, cụ thể và trước mắt là các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Công tác xây dựng Đảng Trong 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau sau:

Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng công ty; Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; Lãnh đạo công tác kiểm tra – giám sát; Lãnh đạo công tác dân vận, an sinh xã hội và công tác đoàn thể; Lãnh đạo công tác văn phòng cấp ủy; Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch năm và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cac-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-cuoi-nam-2016-4

Đồng chí Hoàng Giang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, HĐTV, CBCNV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã cơ bản đạt được kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016. Đảng bộ Tổng công ty triển khai hiệu quả các mặt công tác. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ, HĐTV CBCNV Tổng công ty trong thời gian tới cần đẩy mạnh các mặt tổ chức tham gia lãnh đạo Đảng, đoàn thể…nâng cao năng lực tổ chức Đảng tiếp tục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kiểm điểm đánh giá cán bộ hàng năm; thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội 12 và Nghị quyết của Đảng ủy Khối; cần ban hành quy chế phối hợp, tăng cường sự lạnh đạo chỉ đạo xuyên suốt nhiệm vụ; quy hoạch nguồn cán bộ quản lý, tạo nguồn lãnh đạo công tác chính trị, công tác tư tưởng CBCNV trước và sau khi cổ phần hóa Tổng công ty; Kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy Đảng, chức năng công việc của cán bộ phát huy thế mạnh của từng cán bộ đáp ứng yêu cầu của công việc. Đồng chí Hoàng Giang cũng tin tưởng Đảng bộ, HĐTV và CBCNV Tổng công ty sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2020.

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cac-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-cuoi-nam-2016-5

Đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV phát biểu tại Hội nghị .

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đánh giá, kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 đã thể hiện sự quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức của Tổng công ty để đạt được các mục tiêu đã đề ra và là tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch 05 năm 2016 – 2020. Những mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với tinh thần đoàn kết, thi đua, đồng tâm hiệp lực, phát huy tối đa các nguồn lực của tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Tổng công ty phấn đấu để toàn Tổng công ty hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2016.

Tin HUD10 Related