Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

29/08/2016

Tổng công ty tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2016

Ngày 01/04/2016, tại trụ sở, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2016 nhằm đánh giá kết quả SXKD quý I, thảo luận và triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II/2016; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của BCH Đảng bộ Tổng công ty; công bố kết quả đánh giá năm 2015 đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, các công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Kiểm soát viên Tổng công ty; Bí thư Đoàn TN Tổng công ty; Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, Trưởng các Ban chức năng; Giám đốc các Ban quản lý dự án, Chi nhánh Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thành viên; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty lại các Công ty thành viên, Công ty liên doanh, liên kết.

Đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc chủ trì Hội nghị.

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-quy-ii2016-2

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-quy-ii2016-1

Hội nghị đã nghe đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty và đồng chí Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp báo cáo về Nghị quyết BCH Đảng bộ lần thứ IV về lãnh đạo, chỉ đạo công tác SXKD và công tác xây dựng Đảng ủy II năm 2016; Đánh giá kết quả quý I và nhiệm vụ SXKD quý II/2016. Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh và sản xuất để bảo đảm hoàn tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra của toàn Tổng công ty.

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-quy-ii2016-3

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã yêu cầu các đại biểu bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV và Kế hoạch SXKD quý II/2016 để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tại đơn vị mình, trong đó nhấn mạnh vào công tác đầu tư kinh doanh thu hồi vốn, tạo nguồn vốn phát triển đầu tư, mở rộng tìm kiếm đầu tư các dự án ngoài Tổng công ty; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính…

Qua các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của HĐTV, Ban TGĐ, các đơn vị trong Tổng công ty về thực hiện kế hoạch quý I/2016. Đồng chí tin tưởng, đó là tiền đề để hoàn thành vượt mức kế hoạch quý II/2016 và hoàn thành kế hoạch năm 2016 mà Tổng công ty đã đề ra.

Tại Hội nghị Tổng công ty đã công bố Quyết định số 276/QĐ-BXD ngày 30/3/2016 của Bộ Xây dựng về công nhận xếp loại người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp năm 2015. Theo đó các cán bộ Lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty thuộc diện Bộ Xây dựng quản lý đề được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng công ty cũng công bố Quyết định 202/QĐ-HĐTV ngày 25/3/2016 của Hội đồng thành viên về xếp loại năm 2015 của người đại diện phần vốn Nhà nước, kiểm soát viên thuộc diện Tổng công ty quản lý.

Tin HUD10 Related