Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

07/01/2019

Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư 2019- 2020 Công ty mẹ Tổng công ty

Ngày 05/12/2018, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD), ông Đỗ Hoài Đông – Tổng Giám đốc Tổng công ty đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 11/2018, triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 12/2018 và việc xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2019-2020 của Công ty Mẹ – Tổng công ty. Tham dự cuộc họp có Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Giám đốc các Ban QLDA, Chi nhánh miền Bắc.

Ông Đỗ Hoài Đông – Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD chủ trì cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Ban KHTH và các ý kiến phân tích, thảo luận tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung quan trọng, trong đó yêu cầu Ban KHTH, Ban Đầu tư và các Ban Quản lý Dự án tập trung rà soát, thống nhất kế hoạch đầu tư với tính khả thi và hiệu quả trong giai đoạn 2019 – 2020, để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Tin chuyên ngành Related