Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Dịch vụ

17/08/2016

Dự án ”Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi, mỏ đá sét và mỏ cao Silic thuộc xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ”

Ban đầu dự án đầu tư xây dựng mỏ đá vôi, mỏ đá sét và mỏ caosilic thuộc xã Ninh Dân – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ do Công ty cổ phần xi măng Sông Thao làm chủ đầu tư với mục tiêu khai thác đá vôi, đá sét, đá caosilic để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhà máy xi măng Sông Thao công suất 2.500 tấn clinker/ngày.

Tổng mức đầu tư của cả 3 dự án này không nằm trong tổng mức đầu tư của dự án nhà máy xi măng Sông Thao. Để giảm bớt áp lực về vay vốn đầu tư, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã kêu gọi đầu tư để nhà đầu tư xấy dựng khai thác 3 mỏ này cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhà máy xi măng Sông Thao. Sau quyết định thành lập ngày 07/5/2009 Công ty cổ phần Đầu tư và khai thác mỏ đã mua lại một phần tài sản đã đầu tư của 3 mỏ từ Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao và là chủ đầu tư mới của dự án 3 mỏ, Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ tiếp tục tiến hành đầu tư, khai thác cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhà máy xi măng Sông Thao.

Toàn bộ đá vôi, đá sét, caosilic khai thác tại các mỏ này sẽ được bán cho Công ty cổ phần xi măng Sông Thao với công suất 2.500 tấn clinker/ngày. Vì vậy công suất thiết kế của 3 mỏ này được tính toán trên cơ sở công suất của nhà máy xi măng Sông Thao và định mức tiêu hao đá vôi, đá sét và caosilic của nhà máy xi măng là: Mỏ đá vôi công suất 1.008.788 tấn/năm, Mỏ đá sét công suất 276.165 tấn/năm và Mỏ caosilic là 48.960 tấn/năm.

Đây là dự án đầu tư xây dựng mới và đồng bộ. Ngoài những thiết bị mua lại của Công ty CP Xi măng Sông Thao, Công ty HUD-IME sẽ tiếp tục đầu tư tiếp những thiết bị còn thiếu và hoàn thành nốt các công trình xây dựng nhà xưởng còn dở dang: Xưởng sửa chữa cơ giới, Nhà thường trực + chiếu sáng bảo vệ, Trồng cây mỏ đá sét…