Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và khai thác mỏ (HUD-IME) thành lập ngày 07/05/2009 (từ 13/05/2009 đến 27/02/2012) và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD-ICC (từ 28/02/2012 đến 05/06/2014). Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 là Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị – Công ty TNHH (HUD).
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 hoạt động kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức của Công ty do các cổ đông sáng lập phê duyệt ngày 7/5/2009 và sửa đổi bổ sung tháng 06/2014, hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600588179, cấp lần 7 ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
Tổng số vốn Điều lệ 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) với các cổ đông :

  • Tập đoàn phát triển nhà và đô thị : 62% chiếm 24,8 tỷ đồng
  • Công ty Hud6: 25% chiếm 10 tỷ đồng
  • Nhóm thể nhân : 13% chiếm 5,2 tỷ đồng

Mục tiêu hoạt động của Công ty là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh để tối đa hóa giá trị vốn góp của cổ đông, ổn định việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận, tăng cổ tức, hoàn thành nghĩa vụ, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nước.