Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

02/01/2018

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác Quý II-2017

Ngày 5/4/2017, tại trụ sở chính, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ SXKD quý II/2017 và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, BCH Đảng bộ Tổng công ty. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch Công đoàn TCT, Bí thứ Đoàn TN TCT; Bí thư tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ TCT, Trưởng các Ban chức năng, Chánh văn phòng TCT; Giám đốc các Chi nhánh, Ban QLDA của TCT; Chủ tịch, Giám đốc các công ty thành viên; Người đại diện phần vốn của TCT trong các công ty liên doanh, liên kết. Đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV TCT và đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT chủ trì Hội nghị.

Theo kết quả báo cáo tại Hội nghị, quý I/2017, Tổng công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt KH đề ra, trong đó, giá trị SXKD quý I đạt 1.737 tỷ đồng, bằng 102% KH, giá trị đầu tư đạt 570 tỷ đồng, bằng 108% KH. Các mặt công tác của Tổng công ty tiếp tục duy trì ổn định, trong đó một số nhiệm vụ lớn đã thực hiện như: công tác chuyển trụ sở chính của Công ty mẹ Tổng công ty về Tòa nhà HUDTOWER thực hiện nhanh chóng, an toàn, sớm ổn định để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty; Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của các đơn vị thành viên đang được tích cực triển khai. Theo KH, trước ngày 10/4, người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên báo cáo HĐTV về chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông để HĐTV cho ý kiến, đảm bảo tiến độ để các đơn vị tổ chức Đại hội trong tháng 4 và tháng 5/2017; Tổng công ty đã đánh giá kết quả chương trình tiết giảm, tiết kiệm chi phí năm 2016; xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trong toàn Tổng công ty và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực hoạt động tài chính và quản trị; HĐTV Tổng công ty đã ban hành quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty theo quy định tại Nghị định số 53/CP và Thông tư 28/2016/BLĐTBXH để các đơn vị thành viên cập nhật, thực hiện theo đúng quy định; Việc triển khai thực hiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan kiểm tra, giám sát được tiếp tục thực hiện; Công tác cổ phần hóa HUDS và Công ty mẹ được tập trung quyết liệt.

Từ kết quả quý I, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, Hội nghị đã thống nhất đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp của quý II để triển khai thực hiện trong toàn Tổng công ty, phấn đấu đạt giá trị về SXKD là 2.546 tỷ đồng, giá trị đầu tư là 735 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty nhấn mạnh, những mục tiêu, nhiệm vụ trong Quý II/2017 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với sự chủ động, phát huy trách nhiệm của của tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong cả tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con Tổng công ty, nhất là vai trò của những cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị trong Tổng công ty để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 

Tin chuyên ngành Related