Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

29/08/2016

Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt I năm 2016

Ngày 15/7/2016, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư và trao đổi thực tế áp dụng một số quy định mới của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Dự Hội nghị có đồng chí Quách Ngọc Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch Đầu tư; đồng chí Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Tổng công ty HUD có các đồng chí: Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Kiểm soát viên; Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng, các Ban của Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư Đoàn TN; Chánh Văn phòng, Phó chánh văn phòng, Trưởng, phó các Ban chức năng Tổng công ty; Giám đốc các Ban quản lý dự án, Chi nhánh Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng; người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty liên doanh, liên kết.

tong-cong-ty-to-chuc-hoi-nghi-pho-bien-phap-luat-dot-i-nam-2016

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Luật Doanh nghiệp 05 điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp, cụ thể như: Đăng ký kinh doanh; Con dấu của doanh nghiệp; Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty; Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. Việc đổi mới Luật doanh nghiệp vừa có hiệu lực sẽ có tác động lớn trong hoạt động doanh nghiệp trong Tổng công ty vì vậy việc tổ chức Hội nghị là cần thiết nhằm hướng dẫn phổ biến kiến thức cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty áp dụng vào trong hoạt động doanh nghiệp của đơn vị mình.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phổ biến các nội dung chính của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật đầu tư công như Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; đồng thời qua Hội nghị, các đại biểu cũng được giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật đầu tư công.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã hiểu rõ hơn các nội dung mới được quy định tại Luật Doanh nghiệp và thi hành một số quy định của Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn để thực hiện tốt hơn việc triển khai hoạt động trong Tổng công ty cũng như đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Tin HUD10 Related