Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Tin chuyên ngành

14/04/2023

ĐẢNG BỘ HUD TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II/2023

Ngày 13/4/2023 tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 13 nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và đề ra các mục tiêu,  giải pháp triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023. Hội nghị cũng xem xét thông qua Nghị quyết công tác quý II/2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29, Kết luận số 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty theo Kế hoạch số 05, ngày 28/3/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối DNTW. Hội nghị cũng tiến hành sơ kết, đánh giá, kiểm điểm kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cho biết, trong quý I vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty đã rất quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc xây dựng các kịch bản với nhiều giải pháp ứng phó với các mức độ khó khăn khác nhau của thị trường bất động sản để tổ chức triển khai thực hiện, duy trì ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo an toàn về tài chính, thu nhập, việc làm cho người lao động. Các cấp ủy đảng và đội ngũ lãnh đạo Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên đều nhận thức, xác định rõ những khó khăn ngay từ những ngày đầu năm và chủ động, linh hoạt, trách nhiệm, bài bản hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản chung hiện nay: hàng loạt dự án phải tạm dừng xây dựng, giá kinh doanh trên thị trường biến động mạnh, khó kiểm soát…; hầu hết các sản phẩm bất động sản đều không thanh khoản mặc dù giá bán đã giảm nhiều đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty do đó một số chỉ tiêu trong Quý I chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra, một số lãnh đạo đơn vị còn thụ động, chưa thật sự “sáng tạo”, có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, một số cấp ủy còn lúng túng trong phương thức lãnh đạo.

Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty điều hành phần thảo luận

Dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty, các đại biểu đã bám sát nội dung dự thảo Báo cáo và đối chiếu với tình hình thực tiễn ở đơn vị để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện hơn tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong Quý I/2023, nhất là đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch năm 2023 đã đề ra để đề xuất các giải pháp cụ thể, tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất trong Quý II, tạo đà cho các tháng tiếp theo trong năm 2023, đặc biệt là thảo luận đề xuất các giải pháp tháo gỡ vượt qua các khó khăn thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty làm rõ và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Về công tác xây dựng đảng, Đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty được phân công theo dõi các tổ chức Đảng cần tập trung chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không để xảy ra tâm lý lơi lỏng, thiếu quyết tâm, trì trệ, ách tắc, chậm trễ ở bất cứ khâu nào, vị trí nào. Cấp uỷ các cấp chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, mọi quy trình phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; tiếp tục rà soát toàn bộ các Quy chế làm việc của cấp ủy, phân cấp quản lý, quy chế mối quan hệ công tác của cấp ủy với HĐQT, Giám đốc của đơn vị mình đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành; UBKT Đảng ủy tiếp tục chủ động, tập trung cho việc tăng cường kiểm tra và nâng cao chất lượng kiểm tra; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bài bản, chặt chẽ, khoa học, thực hiện đến đâu chắc đến đó. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị Cơ quan UBKT Đảng uỷ tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức đảng trực thuộc và đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành đồng thời là Bí thư cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở đơn vị mình được phân công phụ trách, không được coi nhẹ công tác này.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, theo đồng chí Nguyễn Việt Hùng, dự báo và thực tiễn đều cho thấy, các khó khăn của thị trường bất động sản còn có thể kéo dài. Nhiệm vụ quý II đặt ra rất nặng nề với nhiều chỉ tiêu quý đặt ra ở mức cao so với kế hoạch cả năm. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về các giải pháp ứng phó trước tình hình khó khăn kéo dài của thị trường bất động sản của Công ty mẹ – Tổng công ty, chỉ đạo xây dựng các kịch bản ứng phó với các mức độ khó khăn khác nhau của thị trường bất động sản, trong đó tính đến kịch bản khó khăn nhất, không thể kinh doanh thu hồi vốn nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tài chính cho Tổng công ty và cần tập trung, đẩy mạnh, tăng cường tối đa công tác kinh doanh thu hồi vốn tại tất cả các dự án theo các phương thức phù hợp với quy định pháp luật; có các phương án, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để tăng cường khả năng kinh doanh tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn; bên cạnh đó cần tăng cường tiết kiệm chi phí SXKD, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh các thủ tục chuẩn bị dự án, thủ tục đầu tư để có thể triển khai thực hiện đầu tư và kinh doanh ngay khi thị trường thuận lợi. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị cấp ủy, các tổ chức đảng, người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên nghiên cứu Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, có các giải pháp chỉ đạo đơn vị có các giải pháp ứng phó, vượt qua khó khăn thách thức do ảnh hưởng của tình hình thị trường bất động sản phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư các tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, cần gương mẫu, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc

Đồng chí Đỗ Hoài Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty điều hành phần thảo luận thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II/2023.
Đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ trình bày báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.