Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Chuyên Mục Khác

25/12/2023

HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN, VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Ngày 22/12/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (mở rộng) và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); lãnh đạo các cơ quan của Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty HUD và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng công ty HUD.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo và các thảo luận về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ SXKD tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ban Cán sự Đảng bộ Xây dựng và Nghị quyết công tác năm, Đảng ủy Tổng công ty HUD đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành để lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty, các tổ chức đảng trực thuộc và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Tổng công ty HUD đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, cụ thể:

– Sản xuất kinh doanh đạt 2.610 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch;

– Giá trị đầu tư đạt 1.430 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch;

– Doanh thu đạt 2.127 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch;

– Lợi nhuận đạt 258 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch;

– Nộp ngân sách nhà nước đạt 415 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cũng cho biết, năm 2024, đánh dấu 35 năm ngày thành lập Tổng công ty, là năm Tổng công ty tập trung triển khai Đề án Cơ cấu lại Tổng công ty được Bộ Xây dựng phê duyệt đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, là năm mang ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2021-2025. Năm 2024, Tổng công ty HUD đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2023, trong đó chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước dự kiến tăng trưởng 152% so với thực hiện năm 2023.

Để thực thiện tốt các chỉ tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xác định lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp, quan tâm các hoạt động an sinh xã hội và các phong trào thi đua trong Tổng công ty…

Các đại biểu trình bày báo cáo và tham luận tại Hội nghị:

Đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV
Tổng công ty HUD trình bày báo cáo về công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Tạ Trọng Tấn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD trình bày báo kết quả SXKD

Phát triển Nhà ở xã hội tiếp tục được Tổng công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên các nguồn lực để tập trung triển khai. Cùng với tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được khởi công trước đó như: Khu nhà ở xã hội Duy Tiên, Hà Nam; Khu nhà ở xã hội An Sinh Chánh Mỹ và Nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 Thanh Lâm – Đại Thịnh 2; trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Tổng công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục triển khai các dự án: Nhà ở xã hội HUD Vân Canh , HUD Sơn Tây, CT-01, CT-02 và CT-07 Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 tại Hà Nội, Nhà ở xã hội HUD Phú Mỹ, Nhà ở xã hội Hiệp Bình Phước… phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển mới 17.500 căn hộ nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn 1.730.000m2 đăng ký tham gia đề án “một triệu căn hộ nhà ở xã hội” trong giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng phê duyệt, khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước tích cực tham gia chương trình phát triển nhà ở xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ chính trị SXKD năm 2023 của Tổng công ty. Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và mục tiêu về công tác đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Tổng công ty HUD, đồng chí Nguyễn Đức Phong đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nghiên cứu, bổ sung một số nội dung sau vào phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, nhất là với chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tập trung triển khai tốt nghị quyết của đảng bộ cấp trên và đảng bộ Khối về xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp;

Thứ hai, tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung ban hành văn bản về công tác tổ chức xây dựng đảng theo quy định mới của Trung ương, Đảng ủy Khối và của Đảng bộ HUD, luôn chú ý sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ;

Thứ ba, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW để triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ IV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện trước một bước công tác rà soát, đánh giá cán bộ phục vụ cho việc bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền các hoạt động chào mừng đại hội, chuẩn bị đề cương, văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

Thứ tư, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng trong Đảng ủy Khối DNTW, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Thứ năm, tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch XSKD 05 năm, đề án tái cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD đã tiếp thu và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW và cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ kịp thời của Đảng ủy Khối DNTW, của Bộ Xây dựng và các bộ, ban, ngành địa phương đối với hoạt động của HUD trong thời gian qua.

Ngay sau Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban Công ty Mẹ, người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị thành viên và các đại biểu tham dự Hội nghị, truyền đạt những khí thế, tinh thần có được trong Hội nghị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ SXKD đã đề ra.