Đóng

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04 36417880
Fax: 04 36417485
Email:hud10@hud.com.vn
Website:www.hud10.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

19/11/2018

Tổng công ty HUD họp giao ban triển khai kế hoạch SXKD tháng 11/2018 Công ty mẹ – Tổng công ty.

Ngày 01/11/2018, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), ông Đỗ Hoài Đông – Tổng Giám đốc Tổng công ty đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 10/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2018, đánh giá tình hình và ước thực hiện kế hoạch SXKD 10 tháng đầu năm của Công ty mẹ Tổng công ty. Tham dự cuộc họp có Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Giám đốc các Ban QLDA; Giám đốc Công ty HUD2, HUD8.

Tổng Giám đốc Đỗ Hoài Đông chủ trị cuộc họp giao ban.

Kết quả thực hiện SXKD tháng 10/2018 cơ bản đạt kế hoạch đề ra đã góp phần tạo điều kiện, tiền đề quan trọng để thực hiện tốt kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu khác trong tháng 11, tháng 12/2018 cũng như phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2018.

Trong các tháng cuối năm 2018, ngoài việc triển khai kế hoạch SXKD, Tổng công ty tiếp tục rất nhiều công việc kết thúc năm tài chính, triển khai công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu tổng công ty, phục vụ các công tác thanh tra kiểm tra, giám sát tại Tổng công ty, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng cho năm 2019.

Tin chuyên ngành Related